Mały Giewont Jurkówka Apartamenty do wynajęcia

Regulamin

Regulamin apartamentów Jurkówka i Mały Giewont w Zakopanem

 1. Rezerwacja apartamentów odbywa się mailowo lub telefonicznie. Warunkiem dokonania rezerwacji jest wpłata na wskazany przez wynajmującego nr konta bankowego wyliczonego zadatku, w ciągu trzech dni roboczych. Brak potwierdzenia wpłaty oznacza anulowanie rezerwacji.
 2. Po zaksięgowaniu wpłaty wynajmujący wysyła e-mail z potwierdzeniem rezerwacji oraz informacje dotyczące przyjazdu i danych kontaktowych rezydenta, który przyjmuje gości i przekazuje im klucze.
 3. Wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi. Termin rezerwacji może być przesunięty z 20 dniowym wyprzedzeniem. Jeśli nowy termin przypada w droższym sezonie wymagana będzie dopłata różnicy w cenie. Reszta sumy do zapłaty za wynajem apartamentu zastanie wpłacona w dniu przyjazdu u rezydenta przekazującego klucze.
 4. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godzinie 12:00 w dniu następnym. Dokładną godzinę przyjazdu należy ustalić z rezydentem. Jeśli godziny ulegną zmianie lub przyjazd okaże się niemożliwy należy poinformować o tym telefonicznie. Przyjazd po godzinie 22:00 i wyjazd przed godziną 7:00 muszą być wcześniej ustalone z rezydentem.
 5. Opłaty za rezerwację i pobyt pozostają niezmienione w przypadku opóźnienia lub skróceniu pobytu z przyczyn leżących po stronie gości tj. powodów osobistych, trudności komunikacyjnych, złych warunków pogodowych itp.
 6. Właściciele apartamentów Jurkówka i Mały Giewont zastrzegają sobie prawo do pobierania kaucji w dniu przyjazdu od wynajmującego w wysokości 200 zł, w celu pokrycia ewentualnych szkód powstałych podczas pobytu klienta. Kaucja zostanie zwrócona w dniu wyjazdu, po uprzednim sprawdzeniu apartamentu przez rezydenta i ustaleniu, że szkody takie nie zaistniały (dotyczy również zgubienia kluczy lub pilotów do bramy garażowej).
 7. Klient jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania rezydenta o szkodach, które zastał w lokalu lub szkodach, które powstały z jego winy.
 8. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 9. W obiekcie obowiązują zasady dobrego sąsiedztwa i utrzymanie lokalu w porządku. W przypadku nienależytego zachowywania się, przejawów agresji lub konieczności interwencji ochrony bądź policji , klient może być wymeldowany w trybie natychmiastowym bez zwrotu pieniędzy należnych za planowany pobyt.
 10. Apartament zostanie przygotowany dla podanej w rezerwacji ilości osób. W przypadku jakichkolwiek zmian, klient jest zobowiązany do poinformowania o nich odpowiednio właścicieli apartamentów Jurkówka lub Mały Giewont . Jeśli ustalona liczba osób zostanie przekroczona, rezydent ma prawo odmówić wydania kluczy.
 11. Tylko jedno dziecko do lat 3, śpiące z rodzicami nie płaci za pobyt.
 12. Przyjazd ze zwierzętami możliwy jest tylko po wcześniejszym ustaleniu z właścicielami apartamentów Jurkówka lub Mały Giewont.
 13. W apartamentach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia.
 14. Przy pobycie krótszym niż 5 noclegów doliczana jest jednorazowa opłata za obsługę oraz końcowe sprzątanie, odpowiednio w wysokości :
                            1-2 osób   80,00 zł
                            3 osoby   90,00 zł
                            4 osoby 100,00 zł
 15. Przy pobycie na co najmniej 5 noclegów i dłuższym , doliczana jest opłata za obsługę oraz końcowe sprzątanie w wysokości 50,00 zł bez względu na ilość osób.
 16. Chwilowe awarie powstałe niezależnie od właściciela apartamentu Jurkówka (np. awaria sauny, basenu, jaccuzi, brak prądu, wody, ogrzewania nie podlegają rekompensacie.
 17. Chwilowe awarie powstałe niezależnie od właściciela apartamentu Mały Giewont (np. brak prądu, wody, ogrzewania, dostępu do Internetu) nie podlegają rekompensacie.
 18. Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji.

Regulamin PDF